Informacija apie Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge planuojamą ūkinę veiklą bei viešą visuomenės supažindinimą su poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, www.sumin.lt. Kontaktiniai asmenys: Infrastruktūros plėtros grupės vadovas Vytautas Palevičius, tel. (+370) 684 18027, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt, Infrastruktūros plėtros grupės patarėjas Darius Sriubas, tel. (+370) 660 31979, el. p. darius.sriubas@sumin.lt,

AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel.: (8 5) 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt. Kontaktinis asmuo – Projektų parengimo projekto vadovė Ieva Matulionytė (mob. tel. +370 682 60331, el. p.: ieva.matulionyte@ltginfra.lt). Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „INFRAPLANAS“. Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kaunas, Įm. Kodas 160421745, tel. +37069888312, www.infraplanas.lt, info@infraplanas.lt.

PŪV pavadinimas: Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge planuojama ūkinė veikla.

PŪV vieta: Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos, Neveronių, Rokų ir Garliavos apylinkių seniūnijos ir Kauno miesto savivaldybės Petrašiūnų, Gričiupio, Žaliakalnio, Centro, Aleksoto, Panemunės ir Šančių seniūnijos.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Kauno miesto savivaldybės administracija, Kauno rajono savivaldybės administracija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@gamta.lt, tel. +37068292653).

Su PAV ataskaita susipažinti galima:

PAV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje: https://infraplanas.lt/informacija-apie-projekto-rail-baltica-gelezinkeliu-infrastrukturos-kauno-gelezinkeliu-mazge-planuojama-ukine-veikla-bei-viesa-visuomenes-supazindinima-su-poveikio-aplinkai-vertinimo/

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje: (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/projekto-rail-baltica-gelezinkeliu-infrastrukturos-kauno-gelezinkeliu-mazge-susisiekimo-komunikaciju-inzinerines-infrastrukturos-vystymo-planas).

Papildomai su PAV ataskaita galima susipažinti Web GIS internetinėje erdvėje: https://byt.lt/qYmDk.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita viešinama nuo 2023-10-02-iki 2023-10-31 (imtinai) PAV dokumentų rengėjo buveinėje (Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kaunas, tel.+37069888312, info@infraplanas.lt), Kauno rajono administracinėse patalpose (Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, Tel. (8 37) 305 503 El. p. info@krs.lt) ir Kauno miesto administracinėse patalpose (Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas,  (8 37) 42 26 08, info@kaunas.lt) darbo metu nuo 10 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 15 val.

Visuomenė teikia pasiūlymus PAV dokumentų rengėjui, o pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai iki 2023-10-31 (imtinai).

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita vyks hibridiniu būdu (gyvai ir tiesiogiai transliuojant internetu):

2023 m. spalio 30 d. 17 val. Kauno rajono savivaldybės administracinėse patalpose (Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas) ir tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu, prisijungimas: https://us02web.zoom.us/j/87300019128

2023 m. spalio 31 d. 16 val. Kauno miesto savivaldybės administracinėse patalpose (Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas) ir tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu, prisijungimas: https://us02web.zoom.us/j/87300019128

Ataskaitos priedai:

Atgal