Parengėme „Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo metodiką"

Parengėme „Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo metodiką“

Skaityti
Parengėme "Studiją, nustatančią klimato kaitos keliamas grėsmes žmonių sveikatai, pateikėme rekomendacijas"

Parengėme „Studiją, nustatančią klimato kaitos keliamas grėsmes žmonių sveikatai, pateikėme rekomendacijas“

Skaityti
Parengėme  kelių transporto poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) metodines rekomendacijas

Parengėme kelių transporto poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) metodines rekomendacijas

Skaityti
Išleidome leidinį "Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniams keliams ir geležinkeliams". Užsakovas - Aplinkos ministerija

Išleidome leidinį „Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniams keliams ir geležinkeliams“. Užsakovas – Aplinkos ministerija

Skaityti

Kelių transporto priemonių sukeliamo triukšmo ribiniai dydžiai

Skaityti