Informacija apie Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge planuojamą ūkinę veiklą bei viešą visuomenės supažindinimą su poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita

Skaityti

Informacija apie VŠĮ ŠRATC didelių gabaritų atliekų ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės (Žironų k., Aukštelkų sen., Radviliškio r. sav.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolą ir dalyvių sąrašą

Skaityti

Informacija apie VŠĮ ŠRATC didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės (Žalioji g. 20, Kužių mstl., Kužių sen.,  Šiaulių r. sav.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Skaityti

Informacija apie VŠĮ ŠRATC didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (Gluosnių g. 2A, Bubių k., Bubių sen., Šiaulių r. sav.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Skaityti

Informacija apie VŠĮ ŠRATC didelių gabaritų atliekų ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės (Žironų k., Aukštelkų sen., Radviliškio r. sav.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Skaityti

Informacija apie VŠĮ ŠRATC didelių gabaritų atliekų ir kitų atliekų surinkimo ir biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės (Aleknaičių k. 14, Lygumų sen., Pakruojo r. sav.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolą ir dalyvių sąrašą

Skaityti

Informacija apie VŠĮ ŠRATC didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės (Kuosiškių k., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolą ir dalyvių sąrašą

Skaityti

Informacija apie VŠĮ ŠRATC didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (Raseinių g. 70 A, Kelmės sen., Kelmės m.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolą ir dalyvių sąrašą

Skaityti

Informacija apie VŠĮ ŠRATC didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės (Pievų  g. 6 A, Kuršių k., Tytuvėnų apylinkių sen.,  Kelmės r. sav.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolą ir dalyvių sąrašą

Skaityti

Informacija apie VŠĮ ŠRATC didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės (Kuosiškių k., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Skaityti

Informacija apie VŠĮ ŠRATC didelių gabaritų atliekų ir kitų atliekų surinkimo ir biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės (Aleknaičių k. 14, Lygumų sen., Pakruojo r. sav.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Skaityti

Informacija apie VŠĮ ŠRATC didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės (Pievų  g. 6 A, Kuršių k., Tytuvėnų apylinkių sen.,  Kelmės r. sav.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Skaityti

Informacija apie VŠĮ ŠRATC didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (Raseinių g. 70 A, Kelmės sen., Kelmės m.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Skaityti

Informacija apie VŠĮ ŠRATC didelių gabaritų surinkimo aikštelės (Rengių g. 41, Žvelgaičių k., Žagarės sen., Joniškio r. sav.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolą ir dalyvių sąrašą

Skaityti

Informacija apie VŠĮ ŠRATC didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės (Ramonų pl. 4, Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r. sav.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolą ir dalyvių sąrašą

Skaityti

Informacija apie VŠĮ ŠRATC biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės (Ramonų pl. 2, Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r. sav.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolą ir dalyvių sąrašą

Skaityti

Informacija apie Joniškio rajono ŽŪB „Kepaliai“ Mielaičių pieno fermos (Mielaičių g. 15A, Mielaičių k., Kepalių sen., Joniškio r. sav.) modernizavimo ir plėtros poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolą ir dalyvių sąrašą

Skaityti

Informacija apie Kitos (fermų) paskirties pastatų, inžinerinių statinių ir biodujų jėgainės (Bebrujų k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolą ir dalyvių sąrašą

Skaityti

Informacija apie VŠĮ ŠRATC didelių gabaritų surinkimo aikštelės (Rengių g. 41, Žvelgaičių k., Žagarės sen., Joniškio r. sav.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Skaityti

Informacija apie VŠĮ ŠRATC biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės (Ramonų pl. 2, Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r. sav.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Skaityti

Informacija apie VŠĮ ŠRATC didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės (Ramonų pl. 4, Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r. sav.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Skaityti

Informacija apie VŠĮ ŠRATC didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės (Miško g. 6B, Ventoje) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolą ir dalyvių sąrašą

Skaityti

Informacija apie VŠĮ ŠRATC didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės (Respublikos g. 84, Naujosios Akmenės m.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolą ir dalyvių sąrašą

Skaityti

Informacija apie UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen., Rietavo sav.) esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolą ir dalyvių sąrašą

Skaityti

Informacija apie Biodujų jėgainės statybos ir eksploatacijos (Labūnavos k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r. sav.) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolą ir dalyvių sąrašą

Skaityti

Informacija apie Tauragės miesto nuotekų valyklos (Ližių g. 31, Ližių k., Tauragės sen., Tauragės r. sav.) rekonstrukcijos (išplėtimo) ir eksploatavimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolą ir dalyvių sąrašą

Skaityti

Informacija apie VŠĮ ŠRATC didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės (Miško g. 6B, Ventoje) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Skaityti

Informacija apie VŠĮ ŠRATC didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės (Respublikos g. 84, Naujosios Akmenės m.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Skaityti

Informacija apie Joniškio rajono ŽŪB „Kepaliai“ Mielaičių pieno fermos (Mielaičių g. 15A, Mielaičių k., Kepalių sen., Joniškio r. sav.) modernizavimo ir plėtros poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Skaityti

Informacija apie UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen., Rietavo sav.) esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Skaityti