UAB Infraplanas ieško asmenybių!
Komandą pildome aplinkosaugos projekto vadovais, specialistais ir praktikantais.
Jei esi gabus, veržlus, teisingas, plačiai mąstantis, kryptingai dirbantis, besirūpinantis savo ir aplinkos estetika žmogus – ateik ir išbandyk save.

Aplinkosaugos projekto vadovo  darbo pobūdis:
Vesti projektą: bendrauti su klientu, žinoti ir išlaikyti deadline’us, kontroliuoti ir „užkurti“ projekto rengimo komandą, užtikrinti teigiamą projekto santykį su normatyvais, suprasti medžiagas.

Privalumai
– Aplinkosaugos srities/ar kitos  artimos mokslo srities magistras
– Ne mažiau 3 metų patirtis.
– Darbas GIS, CADNA, AERMOD programa
– Teisinės suvokimas, geros anglų kalbos žinios.

Aplinkosaugos specialisto darbo pobūdis:
Padėti projekto vadovui vesti projektą: mokėti valdyti bent vieną iš programų: AERMOD, CADNA, mokėti dirbti GIS programomis.

Privalumai
– bakalauras
– noras dirbti su programomis

Jeigu dar negali prisijungti kaip specialistas, kviečiame įgyti žinias per praktiką. Visi mūsų darbuotojai pradėjo savo karjerą Infraplane nuo praktikos.

Lauksime laiškų su nesausais savęs aprašymais ir į el.paštą  iki 2019 07 01 dienos adresu a.svarpliene@infraplanas.lt

Atliekame:

 • poveikio aplinkai vertinimą (PAV)
 • poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (PVSV)  ir SAZ nustatymą
 • strateginį pasekmių aplinkai vertinimą
 • NATURA 2000 teritorijoms poveikio reikšmingumo vertinimą
 • aplinkos triukšmo, taršos, kvapų, šešėliavimo modeliavimą
 • paraiškų taršos ir taršos integruotos prevencijos (TIPK) ir kontrolės leidimams gauti rengimą
 • socialinį-ekonominį vertinimą
 • transporto srautų tyrimus ir modeliavimą
 • susisiekimo infrastruktūros galimybių studijas, ekonominę, finansinę analizę
 • paraiškų dėl finansavimo iš ES fondų rengimą
 • sankryžų rekonstravimo projektinius pasiūlymus
 • specialiuosius teritorijų planus

UAB „INFRAPLANAS“ įsikūrė 2002 metais.  Esame nedidelė, bet patyrusi komanda. Kartu dirbame jau daugiau, kaip dešimt metų, o atskirų ekspertų patirtis yra didesnė nei 5 ar 10 metų.  Buvome pirmieji, kurie pradėjome Lietuvoje poveikio aplinkai vertinimo darbus, vieni iš pirmųjų pradėjome poveikio visuomenės sveikatai vertinimo darbus. Atlikome vertinimus VIA BALTICA kelio ruožams, vėliau  Rail Baltica geležinkelio ruožams, o pastaraisiais metais intensyviai dirbame su pramonės objektais. Parengėme metodines rekomendacijas Lietuvos automobilių kelių direkcijai, Aplinkos ir Sveikatos apsaugos ministerijoms.

Esame efektyvi ir patikima komanda, turime aiškias, aptartas ir visiems priimtinas bendravimo ir darbo taisykles:

 • Aukšta motyvacija.
 • Atviras informacijos tekėjimas.
 • Mažai reikalinga kontrolė.
 • Aukštas sprendimų įgyvendinimo lygis.

Pagal Švedijos pavyzdį, nuo 2015 metų nusprendėme sutrumpinti darbo dieną.  Sprendimas pasiteisino – efektyvumas nenukentėjo, o sveikata pagerėjo. Tačiau esame visada pasirengę skubiems darbams ir jeigu Užsakovui reikia, galime dirbti  10 val. per dieną.

Atestatai:

 • ypatingo statinio projekto vadovas.
 • ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas.
 • ypatingo statinio projekto dalies vadovas.
 • ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas.
 • ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovas.
 • ypatingojo statinio teritorijų specialiojo planavimo specialistai.

Statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelis (geležinkelio kelias), oro uostų (aerodromų statiniai): kilimo ir tūpimo, riedėjimo takai, peronai, orlaivių stovėjimo ir specialiosios aikštelės, kiti transporto statiniai.

Projekto dalys: bendroji, susisiekimo, konstrukcijų, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonominė, saugaus eismo, aplinkos apsaugos.

Kvalifikacijos:

 • Aplinkos inžinerijos mokslo magistras
 • Technologijų mokslo srities statybos inžinerijos mokslo krypties daktaras
 • Civilinės inžinerijos mokslo magistras
 • Ekologijos magistras
 • Aplinkotyros magistras
 • Taikomosios ekologijos magistras
 • Visuomenės sveikatos bakalauras

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos ministerijos 2010-12-06 suteikė teisę verstis licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla – poveikio visuomenės sveikatai vertinimu.

UAB INFRAPLANO veikla grindžiama darnaus vystymosi esminiu principu – veikla privalo būti draugiška aplinkai. Esame nedidelė įmonė, todėl galime gana sėkmingai vykdyti veiklą, kurią reguliuojame pagal darnios veiklos vykdymo principus.

Įmonėje yra sukurta, įdiegta ir palaikoma Aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal standarto LST EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) reikalavimus.

Įmonėje yra sukurta, įdiegta ir palaikoma kokybės valdymo sistema pagal standarto LST EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008) reikalavimus.