Parengėme kelių transporto poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) metodines rekomendacijas

Metodinės rekomendacijos parengtos Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro užsakymu , įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.3-VRM-02-V priemonės „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ valstybės projekto „Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo plėtojimas Lietuvoje“ (Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-04-001) veiklą „Atskirų ūkio šakų ir sveikatą lemiančių veiksnių PVSV metodinių rekomendacijų parengimas“ ir jos poveiklę „Kelių transporto infrastruktūros PVSV metodinių rekomendacijų parengimas“.

Metodinių rekomendacijų strategija orientuota į PVSV tobulinimą Lietuvoje, demokratiškumo, teisingumo, darnaus vystymosi, etiško įrodymų taikymo ir visapusiško požiūrio į sveikatą principais.
Metodinių rekomendacijų tikslai:

  •     Tapti metodiniu vadovu, atliekant kelių infrastruktūros projektų/planų PVSV.
  •     Siekti vieningo planuotojų, sveikatos ekspertų ir poveikio aplinkai vertinimo subjektų, atsakingų už sveikatos apsaugą, supratimo apie kelių transporto infrastruktūros galimą teigiamą/neigiamą poveikį visuomenės sveikatai.
  •   Stiprinti PVSV valdymo gebėjimus, supažindinti sprendimus priimančius specialistus su moderniausiais/pažangiausiais PVSV metodais.
  •   Tobulinti PVSV ataskaitų kokybę.
  •   Tobulinti visuomenės įtraukimo į PVSV procesą galimybes.

Metodinės rekomendacijos skirtos visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, poveikio aplinkai vertinimo ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrose dalyvaujančioms valstybės ir savivaldybių institucijoms, poveikio aplinkai vertinimą ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimą atliekantiems ūkio subjektams.

Susipažinti su metodika  galima  Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centro internetiniame puslapyje:

www.smlpc.lt

Atgal