• Žemės sklypo Brastos g. 24 (kadastro Nr.1901/0046:52), Kaune detaliojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV)
 • Keturių vėjo jėgainių, planuojamų įrengti Vyžių km., Juknaičių sen., Šilutės rajono savivaldybėje PAV atranka
 • Keturių vėjo jėgainių, Prozariškių km., Kaišiadorių r. PAV atranka

 • Kauno oro uosto PVSV ir sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) nustatymas
 • AB „Kauno energija“ šilumos gamybos objektų PVSV ir SAZ nustatymas
 • Ledų ir žuvies gamybos įmonės plėtros (Vasaros g. 13, Liepynų km., Marijampolės sav.) poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
 • Plastikinės pakuotės gamybos ir sandėliavimo įmonės (Ateities pl. 40, Kaunas) plėtros poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

 

Grūdų apdorojimo ir sandėliavimo komplekso triukšmo modeliavimas

 • Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniams keliams ir geležinkeliams
 • Kelių transporto infrastruktūros poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinės rekomendacijos.
 • Normatyvinio dokumento „Kelių transporto priemonių sukeliamo triukšmo ribiniai dydžiai ir jų taikymo tvarkos aprašas“ parengimas
 • Druskininkų miesto gatvių rekonstrukcijos galimybių studijos (statinio statybos pagrindimo) 3 dalies „Esamos padėties analizė ir prognozės“ M.K. Čiurlionio gatvei (II eilė) patikslinimo paslauga
 • Valstybinės reikšmės rekonstruojamų kelių ekonominis tyrimas, sprendinių saugaus eismo požiūriu tyrimas