• Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir SAZ nustatymas UAB Plastic chips įmonės veiklai.
 • Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir SAZ nustatymas sunkaus transporto aptarnavimo centrui Kauno Vakariniame aplinkkelyje 20.
 • Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir SAZ nustatymas 3 vėjo jėgainių Kretingos r. Darbėnų sen.
 • Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir SAZ nustatymas UAB „Agrokoncernas“, Užnerio g. 15, Kaunas planuojamam žemės ūkio technikos techninio aptarnavimo centrui.
 • Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir SAZ nustatymas gamybos ir pramonės paskirties statiniams Žironių g. 12 Radviliškyje.
 • Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir SAZ nustatymas Vazniškių žemės ūkio bendrovei.
 • Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir SAZ nustatymas medienos dirbinių gamybos įmonei, Ungurinės g. 9, Kumelionių k., Marijampolės sav.
 • Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir SAZ nustatymas Jurbarko šilumos tinklų, AB KAUNO ENERGIJA filialo katilinei.
 • Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir SAZ nustatymas Lukšių žemės ūkio bendrovei Plynių k., Lukšių s., Šakių rajono s.
 • Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir SAZ nustatymas Pelaniškių gyvulininkystės kompleksui.
 • Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir SAZ nustatymas medienos granulių gamyklai Šalčininkų r. sav. Jašiūnų sen.
 • Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir SAZ nustatymas Kubilių žemės ūkio bendrovės gyvulininkystės kompleksui.
 • Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir SAZ nustatymas medienos gaminių gamybos ir sandėliavimo įmonei Virbalių km.
 • Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir SAZ nustatymas Daukšių gyvulininkystės kompleksui.
 • Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir SAZ nustatymas medienos gaminių gamybos ir sandėliavimo įmonei Pilviškių miestelyje.
 • Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir SAZ nustatymas Ožkasvilių km. gyvulininkystės kompleksui.
 • Naujosios g. ir dalies J. Sniadeckio gatvių Jašiūnų miestelyje rekonstravimo projekto poveikio įsteigtoms ir potencialioms „NATURA 2000“ teritorijoms reikšmingumas.
 • Vilniaus vakarinio aplinkkelio rizikos dėl klimato kaitos vertinimas. Užsakovas SĮ Vilniaus planas.
 • Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelio tiesimo PAV. Užsakovas UAB KELPROJEKTAS.
 • Apie 11,32 ha teritorijos tarp Laisvės pr. ir Geležinio Vilko gatvių Vilniuje detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo paslaugos. SPAV. Užsakovas SĮ Vilniaus planas.
 • Naujų kogeneracijos įrenginių, naudojančių vietinius kuro išteklius, įrengimo UAB Kauno termofikacijos elektrinėje PAV programa. Užsakovas UAB Kauno termofikacijos elektrinė.
 • Draugystės stoties geležinkelio kelio Nr.201 išvystymo studijos PAV atranka. Užsakovas UAB Tiltų ekspertų centras.
 • UAB „Agrokryptys“ Vėjo elektrinių parko Šilutės r. sav. Juknaičių sen. Poveikio aplinkai vertinimas (PAV).
 • Geležinkelio kontaktinio tinklo ruože Kyviškės- Valčiūnai-Vaidotai-Paneriai statybos poveikio aplinkai vertinimas. Užsakovas Ardanuy Ingeneria S.A.
 • Triukšmo prevencijos veiksmų plano įgyvendinimo ir akustinių sienučių modeliavimas Kaune.
 • Alytaus rajono Bogušiškių žvyro telkinio dalyje, kurią eksploatuoja bei numato eksploatuoti UAB „Alkesta“, žvyro ir smėlio kasybos metu kylančių  triukšmo ir oro taršos sklaidos modeliavimas.
 • Trakų rajono Miškinių žvyro ir smėlio telkinio dalyje, kurią numato eksploatuoti UAB „Zeuss Capital“, žvyro ir smėlio kasybos metu kylančių  triukšmo ir oro taršos sklaidos modeliavimas.
 • Kauno miesto Juozapavičiaus pr. 11 detalaus plano sprendinių oro taršos ir triukšmo modeliavimas.
 • Palangos miesto Kretingos gatvės ir Klaipėdos plento gatvės rekonstravimo  oro taršos ir triukšmo modeliavimas.
 • Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo rekomendacijos R KAT 15. Užsakovas LAKD.
 • Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas ruožo nuo 139,70 iki 144,10 km ekonominis tyrimas.
 • Pranešimas „Atskirų ūkio šakų sveikatą lemiančių veiksnių poveikio visuomenės sveikatai vertinimo taikymo praktika“, „UAB „Infraplanas“ aplinkosaugos vyriausioji specialistė Lina Anisimovaitė. Su pranešimu galite susipažinti čia