PAV programa suderinta

PAV ataskaita suderinta su PAV subjektais

PAV ataskaita suderinta  Aplinkos apsaugos agentūroje, gautas Sprendimas_M Lietuvio gatve (1)

Projektas vykdomas.

Gautas sprendimas dėl PAV atrankos.

Atrankos išvada

Nustatyta sanitarinė apsaugos zona (SAZ)

VSC-sprendimas

Projektas pabaigtas.

2016.12.01 parengta PAV programa.

Visuomenės supažindinimo su programa procesas vyks laikotarpyje 2016.12.01-18.

Gautos visų subjektų išvados dėl PAV programos.

Gautas sprendimas dėl veiklos galimybių 2017-11-21_sprendimas del A.Banionio ukio Kauno raj

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras priėmė sprendimą, kad sunkvežimių remonto dirbtuvės su administracinėmis patalpomis Ateities pl. 75 B, Kaune gali būti statomos. Sanitarinės apsaugos zonos ribos sutapatinamos su sklypo ribomis ir plotas sudaro 0,5 ha.  Sprendimo pagrindas Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita.

sprendimas

Valstybinės reikšmės krašto kelio Biržai-Riaubonys triukšmo ir oro taršos  modeliavimas

Kultūros paskirties radijo pastato V. Sladkevičiaus g. Kaune triukšmo modeliavimas

Nemenčinės plento nuo Kairėnų g. iki Vilniaus miesto ribos, Vilniaus m., rekonstravimo projekto triukšmo ir taršos skaičiavimo dalies parengimo paslaugos

Širvintų miesto Kalnalaukio g. 0,381-2,655 triukšmo ir oro taršos modeliavimas

UAB „ARV-Auto“ planuojamos ūkinės veiklos, esančios Moliakelio g. 69

Nemenčinės plento nuo Kairėnų g. iki Vilniaus miesto ribos, Vilniaus m., rekonstravimo projekto triukšmo ir taršos skaičiavimas

Daugiaaukštės automobilių saugyklos prie K. Donelaičio g. 65 P Kaune triukšmo ir oro taršos modeliavimas

Daugiaaukštės automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b, Kaune triukšmo ir oro taršos modeliavimas

Kauno miesto Juozapavičiaus pr. 11 gyvenamosios bei komercinės paskirties objekto su prekybos centru triukšmo taršos modeliavimas

Gyvenamosios paskirties daugiabučių namų kvartalo Antakalnio g. 42, Kaune triukšmo modeliavimas