• Brastos kvartalo Kaune PAV. Užsakovas UAB YIT Kausta būstas
 • Pietrytinio aplinkkelio su tiltu per HE Kauno mieste detaliojo plano sprendinių PAV. Užsakovas SĮ Kauno planas
 • Anykščių miesto šiaurinio aplinkkelio PAV. Užsakovas TAEM URBANISTAI
 • Antrojo kelio statybos geležinkelio ruože Livintai-Gaižiūnai PAV. Užsakovas UAB „Tiltų ekspertų centras“
 • Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Rokai – Palemonas – Kaunas rekonstrukcijos, įrengiant sugretinto 1435/1520 mm vėžės pločio kelią arba tiesiant papildomo 1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją PAV
 • Šiaurinės gatvės detaliojo plano atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)
 • Rekonstruojamo kelio Nr.173 Molėtai-Pabradė atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimas, 2014 m.
 • Detaliųjų planų apimančių sklypus adresu Kauno raj. sav, Noreikiškių k., Šiltnamių g. 5c, 5d, 5e, 5f, 5g ir 5k poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000″ teritorijoms reikšmingumo nustatymas, 2014 m.
 • Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) tikslinimas Šilko katilinei, esančiai Varnių g. 48, Kaune. Užsakovas AB „Kauno energija“
 • Sunkvežimių autoserviso Kaune poveikio aplinkai ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimo paslaugos (PVSV).
 • Trylikos 350 kW galios vėjo jėgainių Vilkaviškio rajono savivaldybėje (Skroblų k., Grajauskų k., Bartninkų sen.; Rūkštėnų k., Vidgirių k., Beržinių k., Gražiškių mstl., Gražiškių sen.) poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV)
 • UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ biokuro katilinės ir šilumos tiekimo tinklų statybos projekto poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
 • UAB „Intuva“ keturių vėjo jėgainių (500 kW) Prozariškių km., Kaišiadorių r. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV)
 • Triukšmo prevencijos veiksmų plano sudarymas pagal pagrindinių kelių strateginius triukšmo žemėlapius“ ir „Pagrindinių automobilių kelių aplinkos triukšmo tyrimas, analizė ir strateginis kartografavimas pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos reikalavimus“. Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Susipažinti su atliktu darbu galima Lietuvos automobilių kelių direkcijos internetiniame puslapyje.
 • Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda  rekonstravimo projekto triukšmo ir oro taršos modeliavimas
 • Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.198 Jurbarkas-Skaudvilė ruožo nuo 31,23 iki 39,23 km rekonstravimo triukšmo ir oro taršos vertinimas
 • Naujos geležinkelio kelio atšakos statybos Uosto kelyne, Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdoje triukšmo modeliavimas
 • Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.3937 Jašiūnai – Turgeliai – Tabariškės sankryžos 12,59 km su keliu Nr.5213 Medininkai – Laibiškės – Turgeliai ir keliu Nr.3909 Didieji Baušiai – Akmenynė – Turgeliai rekonstravimo  triukšmo ir oro taršos vertinimas
 • Normatyvinio dokumento „Triukšmo užtvarų parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės T TU 14″ rengimo paslaugos. Užsakovas VGTU. Dokumentą galite rasti čia.
 • Studija, nustatanti klimato kaitos keliamas grėsmes žmonių sveikatai ir prevencijos rekomendacijos. Užsakovas LR Aplinkos ministerija. Studiją galima rasti čia