Parengėme „Studiją, nustatančią klimato kaitos keliamas grėsmes žmonių sveikatai, pateikėme rekomendacijas“

2014 m. parengėme darbą „Studijos, nustatančios klimato kaitos keliamos grėsmės žmonių sveikatai, parengimo ir rekomendacijų sukūrimo bei pateikimo paslaugos“.

Užsakovas – LR Aplinkos ministerija. Darbas paskelbtas ministerijos puslapyje:

Žiūrėti studiją

Bendradarbiaudami su LSMU Aplinkos ir darbo medicinos katedros prof. R. Radišausku, asistentu V. Vaičiuliu; Vilniaus universiteto Hirologijos ir klimatologijos katedros prof. E. Rimkumi, lektore J. Liukaityte, doc. J. Kažiu, paregėme darbą aplinkos ministerijai: „Studijos, nustatančios klimato kaitos keliamos grėsmės žmonių sveikatai, parengimo ir rekomendacijų sukūrimo bei pateikimo paslaugos“.

Daugelyje pasaulio šalių atlikti moksliniai tyrimai rodo, jog orai ne tik daro įtaką žmogaus savijautai, bet ir lemia įvairias ligas ar negalavimus. Klimato pokyčiams jautriausi yra vaikai, vyresnio amžiaus žmonės, ligoniai bei socialinių atskirčių grupės. Kai kuriais atvejais šis poveikis nėra esminis, tačiau neretai tai nulemia įvairių ligų eigą.

Organizmo atsparumas klimato veiksniams priklauso nuo jų poveikio dažnio bei intensyvumo. Ypatingai tai aktualu pradinėje ligos poveikio stadijoje, vėliau įtaka palaipsniui mažėja, kadangi žmogaus organizmas turi savybę prisitaikyti prie išorės poveikio.
Keičiantis pasaulio klimatui – gamtinių (išorinių) veiksnių periodinė kaita ir stebėjimas yra pagrindinė sąlyga, siekiant nustatyti jų sąsajas su įvairiomis sveikatos problemomis. Atsižvelgdami į tai ir į tai, kad šios srities tyrimai Lietuvoje yra dar jauna mokslo sritis – šia studija tikimės dar geriau pažinti problemos esmę, surasti galimas išeitis, pasiūlyti praktinio pritaikomumo galimybes.

Atlikta sisteminga literatūros apžvalga, naudojantis PSO Europos regioninio biuro, EAA, Climate-ADAPT (http://climate-adapt.eea.europa.eu/), ECDC (Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx), PubMed Medline (http://europepmc.org/), ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com/), bibliografinėmis duomenų bazėmis.

Atlikta Vilniaus miesto gyventojų jautrumo orams apklausa. Apklausa buvo vykdoma 2014 m. gegužės 20 – birželio 30 dienomis. Apklausos turinys suderintas su užsakovo (LR aplinkos ministerijos) ir SMLPC atstovais. Iš viso apklausti 1216 Vilniaus miesto gyventojai. Apklausos duomenys suvesti į elektroninį SPSS formato dokumentą.

Atgal