Informacija apie Gamybos, pramonės paskirties pastato su administracinėmis patalpomis (J. Montvilos g. 50, Skriaudučio k., Marijampolės sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Gamybos, pramonės paskirties pastato su administracinėmis patalpomis (J. Montvilos g. 50, Skriaudučio k., Marijampolės sav.) statyba ir eksploatacija.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Gyvūninių baltymų (skirtų maisto pramonei) bei trąšų gamyba, naudojant auginamus vabalus ir jų lervas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „MLEZ NT“, įmonės kodas 306146310, Laisvės pr. 74-5, LT-05263 Vilnius, tel. +370 612 99 200, el. p. kestutis@divaks.com.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, Inovacijų g. 3, Biruliškės LT-54469, Kauno r., tel. +370 629 31 014, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Marijampolės seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Lietuvininkų g. 18, Marijampolė, darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2023 m. kovo 23 d. iki viešo susirinkimo 2023 m. balandžio 6 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje https://infraplanas.lt/category/naujienos/.

Viešas susirinkimas įvyks 2023 m. balandžio 6 d. 17:00 val., Marijampolės seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Lietuvininkų g. 18, Marijampolė.

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Atgal