INFORMACIJA apie parengtą Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ATASKAITĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Zujų paukštynas“, Jonuškų g. 14, Leonpolio k., Deltuvos sen., LT-20306 Ukmergės r. sav., el. p.: info@zujupaukstynas.lt arba andrejus.burlakovas@vici.eu, tel. (8-34) 04 01 32 arba (8-68) 73 98 66.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, www.infraplanas.lt, el. paštas: info@infraplanas.lt, tel. (8-37) 40 75 48.

PŪV pavadinimas ir vieta: Dedeklių vištų paukštyno (Panevėžio apskritis, Kupiškio rajono savivaldybė, Šimonių seniūnija, Nociūnų kaimas) statyba ir eksploatacija.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM Panevėžio departamentas, Kupiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai priims: atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. (8-70) 66 20 08).

Su PAV ataskaita susipažinti galima: Internetu tinklalapyje www.infraplanas.lt. Ataskaita taip pat viešinama Šimonių seniūnijoje, adresu Skapiškio g. 6, Šimonių mstl., Kupiškio r. sav. (kontaktinis asmuo seniūnas, tel. (8 45) 94 41 35) ir UAB „Infraplanas“ buveinėje anksčiau nurodytu adresu (kontaktinis asmuo L. Anisimovaitė, tel. (8-62) 93 10 14) nuo š. m. vasario 26 d. iki kovo 26 d. darbo dienomis, darbo valandomis nuo 10-12 val. ir nuo 14-16 val.

Viešas susitikimas vyks: š. m. kovo 26 d. 17.00 val. Kupiškio kultūros centro Šimonių padalinio patalpose, adresu Kupiškio g. 5, Šimonių mstl., Kupiškio r. sav.

Pasiūlymus raštu, el. paštu iki viešo susirinkimo dienos galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Infraplanas“ aukščiau nurodytais kontaktais, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Susipažinti su parengta PAV ataskaita galite čia

Atgal