INFORMACIJA APIE VIEŠĄ VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMĄ SU PAKRUOJO RAJONO LINKUVOS ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖS MŪRAVOTO (MŪRAVOTO K. 12, LINKUVOS SEN., PAKRUOJO R. SAV.) IR LAIŠKONIŲ (LAIŠKONIŲ K. 1A, LINKUVOS SEN., PAKRUOJO R. SAV.) GALVIJŲ AUGINIMO PADALINIŲ PLĖTROS IR EKSPLOATACIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Pakruojo rajono Linkuvos ŽŪB, Topolių g. 10, Plento k., LT-83426 Pakruojo r. sav., tel. Nr.  +370 687 10 053, el. p.: linkuvoszub@gmail.com.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r. sav., www.infraplanas.lt, tel. Nr.+370 629 31 014, el. p.: info@infraplanas.lt.

PŪV pavadinimas: Pakruojo rajono Linkuvos žemės ūkio bendrovės Mūravoto (Mūravoto k. 12, Linkuvos sen., Pakruojo r. sav.) ir Laiškonių (Laiškonių k. 1A, Linkuvos sen., Pakruojo r. sav.) galvijų auginimo padalinių plėtra ir eksploatacija.

PŪV vieta: Šiaulių apskritis, Pakruojo rajono savivaldybė, Linkuvos seniūnija, Mūravoto k. 12 (Kad. Nr. 6515/0009:78) ir Laiškonių k. 1A (Kad. Nr. 6515/0010:61).

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos ir įstatymų nustatyta tvarka teiks visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai:

  • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentas (Vilniaus g. 229, LT-76343 Šiauliai, tel. Nr. +370 415 96 373, el. p.: siauliai@nvsc.lt).
  • Pakruojo rajono savivaldybė (Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis, tel. Nr. +370 421 69 090, el. p.: savivaldybe@pakruojis.lt).
  • Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (J. Basanavičiaus g. 89, LT-76160 Šiauliai, tel. Nr. +370 707 51 911, el. p.: siauliai.pgv@vpgt.lt).
  • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. Nr. +370 659 29 483, el. p.: vstt@vstt.lt).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. p.: aaa@gamta.lt).

Internetinė nuoroda į paskelbtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: UAB „Infraplanas“ internetiniame puslapyje, skiltyje skiltyje „Naujienos“ – https://infraplanas.lt/informacija-apie-viesa-visuomenes-supazindinima-su-pakruojo-rajono-linkuvos-zemes-ukio-bendroves-muravoto-muravoto-k-12-linkuvos-sen-pakruojo-r-sav-ir-laiskoniu-laiskoniu-k-1a-linkuvos-sen/).

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita viešinama: nuo 2024-05-02 iki 2024-05-30 (imtinai) Linkuvos seniūnijos patalpose (Vienybės a. 8, Linkuvos m., LT-83443 Pakruojo r. sav., tel. Nr.+370 421 60 337), seniūnijos darbo dienomis, darbo valandomis. Taip pat ir UAB „Infraplanas“ būstinėje (Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r. sav., tel. Nr.+370 629 31 014), darbo dienomis, darbo valandomis.

Visuomenė teikia pasiūlymus (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir atliekamo poveikio aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti juos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui iki: 2024-05-30 ir supažindinimo su ataskaita metu.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita vyks hibridiniu būdu (gyvai ir tiesiogiai transliuojant internetu) – 2024-05-30 17:00 val. Linkuvos seniūnijos patalpose (Vienybės a. 8, Linkuvos m., LT-83443 Pakruojo r. sav. (prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/83006109215).

Atgal