Informacija apie UAB PRATC didelių gabaritų atliekų surinkimo, atliekų perkrovimo ir biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės (Krantinės g. Nr. 1, Biržų k., Širvėnos sen., Biržų r.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir susirinkimą, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB PRATC didelių gabaritų atliekų surinkimo, atliekų perkrovimo ir biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės (Krantinės g. Nr. 1, Biržų k., Širvėnos sen., Biržų r.) veikla.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Didelių gabaritų atliekų surinkimas, atliekų perkrovimas ir biologiškai skaidžių atliekų kompostavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“, įmonės kodas – 300127004, Beržų g. 3, LT- 36237 Panevėžys, el. p. info@pratc.lt, kontaktinis asmuo: Alvydas Stravinskas, tel. +370 45 43 21 99.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, Inovacijų g. 3, Biruliškės LT-54469, Kauno r., tel. +370 621 66 746, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima nuo 2022 m. vasario 3 d. iki 2022 m. vasario 22 d., Biržų rajono savivaldybės interneto svetainėje: https://www.birzai.lt/gyventojams/skelbimai/42 ir UAB „Infraplanas“ interneto svetainėje: https://infraplanas.lt/category/naujienos/.

Susirinkimas, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu, įvyks 2022 m. vasario 22 d. 17 val.. Prisijungimo adresas: https://us02web.zoom.us/j/87343258300.

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki 2022 m. vasario 22 d. galima pateikti PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta PVSV ataskaita galite susipažinti čia   Ataskaitos priedai

Su patikslinta, pagal NVSC pateiktas pastabas, PVSV galite susipažinti čia Ataskaitos priedai

Atgal