Informacija apie Šakių rajono Lukšių ŽŪB galvijų ūkio (Plynių k., Lukšių sen., Šakių r. sav.) plėtros, įrengiant biodujų jėgainę poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Šakių rajono Lukšių ŽŪB galvijų ūkio (Plynių k., Lukšių sen., Šakių r. sav.) plėtra, įrengiant biodujų jėgainę.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Pieninių galvijų auginimas ir biodujų gamyba.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Šakių rajono Lukšių ŽŪB, įmonės kodas – 174317183, Lukšių k. 2, Lukšių k., Šakių r. sav., el. p. luksiai@linasagro.lt, kontaktinis asmuo: Kastytis Krištolaitis, tel. +370 345 44225.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, Inovacijų g. 3, Biruliškės LT-54469, Kauno r., tel. +370 629 31014, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Lukšių seniūnijos administracinėse patalpose, adresu A. Tatarės g. 35, Lukšių mstl., Šakių r. sav., darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2022 m. spalio 17 d. iki viešo susirinkimo 2022 m. lapkričio 3 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje https://infraplanas.lt/category/naujienos/.

Viešas susirinkimas įvyks 2022 m. lapkričio 3 d. 17:00 val., Lukšių kultūros namuose, adresu A. Tatarės g. 39, Lukšių mstl., Šakių r. sav..

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Atgal