Informacija apie Eksploatuoti netinkamų autotransporto priemonių ardymo, nepavojingų atliekų (metalo laužo, elektros ir elektroninės įrangos) bei pavojingų atliekų (akumuliatorių) surinkimo ir laikymo apimčių didinimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Eksploatuoti netinkamų autotransporto priemonių ardymas, nepavojingų atliekų (metalo laužo, elektros ir elektroninės įrangos) bei pavojingų atliekų (akumuliatorių) surinkimas ir laikymo veikla.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Eksploatuoti netinkamų autotransporto priemonių ardymas, nepavojingų atliekų (metalo laužo, elektros ir elektroninės įrangos) bei pavojingų atliekų (akumuliatorių) surinkimas ir laikymo veikla.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Autolista“, įmonės kodas:  302868500, Pramonės g. 12A, Tauragė, kontaktinis asmuo: Valdas Žiauberis, tel. (8-646) 17 160, el. p. tagrometals@gmail.com.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Tauragės miesto seniūnijos administracinėse patalpose, adresu V. Kudirkos g. 9, Tauragėje, darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2019 m. spalio 4 d. iki viešo susirinkimo 2019 m. spalio 23 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. spalio 23 d. 17 val., Tauragės miesto seniūnijos administracinėse patalpose, adresu V. Kudirkos g. 9, Tauragėje. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta PVSV ataskaita galite susipažinti čia.

Atgal