INFORMACIJA apie parengtą Vilkaviškio rajono Graužinių smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimo PROGRAMĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Valstybės Įmonė „Kelių priežiūra“ Marijampolės padalinys (Gamyklų g. 12, LT – 68108 Marijampolė, www.keliuprieziura.lt el. paštas marijampole@keliuprieziura.lt , tel. (8 343) 97070).

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“ (K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, www.infraplanas.lt, el. paštas info@infraplanas.lt, tel. (8 37) 407548).

PŪV pavadinimas Vilkaviškio rajono Graužinių smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimas.

PŪV vieta: Marijampolės apskritis, Vilkaviškio rajonas, Gražiškių seniūnija, Graužinių kaimas.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl programos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritorinis padalinys, Vilkaviškio rajono savivaldybė, Marijampolės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Programą tvirtins atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

Pasiūlymus galima teikti PAV dokumentų rengėjui „Infraplanas“ aukščiau nurodytais kontaktais, 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo.

Su PAV programa susipažinti galima PAV dokumento rengėjo interneto svetainėje www.infraplanas.lt  (čia)

 

Atgal