INFORMACIJA apie galutinę atrankos išvadą planuojamai ūkinei veiklai- gamybos, pramonės paskirties pastato – biokuro vandens šildymo katilinės (galia 2×8 MW) statybos Beržų g. 6B, Panevėžyje dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Biokuro energija“, įmonės kodas: 304456043, Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius, tel. (8-69) 88 57 10, el. p. : almantas.vinikas@gmail.com

Planuojama ūkinė veikla: Gamybos, pramonės paskirties pastato – biokuro vandens šildymo katilinės (galia 2×8 MW) statyba.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Beržų g. 6B, Panevėžys,

Persvarstoma atsakingos institucijos: Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada (2017-10-06 Nr. (28.5)-A4-10279) ar privaloma vertinti poveikį aplinkai.

Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: Suinteresuotos visuomenės prašymas persvarstyti priimtą Atrankos išvadą.

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą: įvertinus visuomenės pasiūlymus, aplinkybių dėl kurių turėtų būti atliktas pilnas poveikio aplinkai vertinimas nenustatyta.

Priimta galutinė atrankos išvada (2017-12-12 Nr. (28.5)-A4-12873.), kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Su PAV atrankos išvada galite susipažinti čia

Atgal