Informacija apie UAB „Kupiškio Akmenlita“ kiaulių auginimo ir veisimo komplekso (Puponių g. 13, Rudilių k., Noriūnų sen., Kupiškio r. sav.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB „Kupiškio Akmenlita“ kiaulių auginimo ir veisimo komplekso (Puponių g. 13, Rudilių k., Noriūnų sen., Kupiškio r. sav.) veikla.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Kiaulių auginimas ir veisimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Kupiškio Akmenlita“, įmonės kodas 169203146, Puponių g. 13, Rudilių k., LT-40394 Kupiškio r. sav., tel. +370 698 15 201, el. p.: direktorius@akmenlita.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, Inovacijų g. 3, Biruliškės, LT-54469 Kauno r. sav., tel. +370 629 31 014, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Noriūnų seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Sodų g. 1, Noriūnų k., LT-40395 Kupiškio r. sav., darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2024 m. sausio 29 d. iki viešo susirinkimo 2024 m. vasario 13 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje: https://infraplanas.lt/category/naujienos/.

Viešas susirinkimas įvyks 2024 m. vasario 13 d. 17:00 val., Noriūnų seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Sodų g. 1, Noriūnų k., LT-40395 Kupiškio r. sav..

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Atgal