Informacija apie parengtą UAB „Vigesta“ mėsos perdirbimo įmonės (Naikių g. 16, Mažeikiai) plėtros ir eksploatavimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB „Vigesta“ mėsos perdirbimo įmonės (Naikių g. 16, Mažeikiai) plėtra ir eksploatavimas.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Mėsos perdirbimas ir mėsos produktų gamyba.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Vigesta“, įmonės kodas: 304910453, Naikių g. 16, LT – 89126 Mažeikiai, kontaktinis asmuo: Darius Matiukas, el. p. vigesta@vigesta.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Mažeikių seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Laisvės g. 39, Mažeikiuose, darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2020 m. rugsėjo 29 d. iki viešo susirinkimo 2020 m. spalio 15 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks 2020 m. spalio 15 d. 17 val., Mažeikių seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Laisvės g. 39, Mažeikiuose. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta PVSV ataskaita, galite susipažinti čia

Oro tarša   Triukšmas  Kvapai  Rekomenduojamas SAZ

Su pakoreguota ataskaita galima susipažinti čia 2020-12-08

Priedai: Oro taršaTriukšmas, KvapaiRekomenduojama SAZ 

Atgal