Informacija apie VŠĮ ŠRATC didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės (Pailių g. 19, Šiaulių m.) veikla veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: VŠĮ ŠRATC didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės (Pailių g. 19, Šiaulių m.) veikla.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: didelių gabaritų atliekų surinkimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, įmonės kodas 145787276, Pramonės g. 15-71, 78137 Šiauliai, tel. +370 41 520 002, kontaktinis asmuo Inga Grigaliūnienė, el. p. i.grigaliuniene@sratc.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, Inovacijų g. 3, Biruliškės LT-54469, Kauno r., tel. +370 621 66 746, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Šiaulių miesto savivaldybės administracinėse patalpose, adresu Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose, darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2024 m. kovo  4 d. iki viešo susirinkimo 2024 m. kovo 19 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje https://infraplanas.lt/category/naujienos/.

Viešas susirinkimas įvyks 2024 m. kovo 19 d. 17:00 val. Šiaulių miesto savivaldybės administracinėse patalpose, adresu Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose, 237 kab..

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Atgal