INFORMACIJA apie parengtą UAB „Girelės paukštynas“ dedeklių vištų paukštyno plėtros poveikio aplinkai vertinimo PAV (ATASKAITĄ)

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Girelės paukštynas“, Paukštininkų g. 38, LT-56501 Kaišiadorys., el. p.: girele@girele.lt, tel. (8-68) 77 37 43.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, www.infraplanas.lt, el. paštas info@infraplanas.lt, tel. (8 37) 40 75 48.

PŪV pavadinimas ir vieta – UAB „Girelės paukštynas“ dedeklių vištų paukštyno (Kaišiadorių miesto seniūnija, Kaišiadorių rajono savivaldybė) plėtra.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl programos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Programą tvirtins atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. (8-70) 66 20 08).

Su PAV ataskaita susipažinti galima: Internetu tinklalapyje www.infraplanas.lt. Ataskaita taip pat viešinama Kaišiadorių miesto seniūnijoje, Katedros g. 4 Kaišiadorių m. (kontaktinis asmuo seniūnė, tel. 8 346 60 112) ir UAB „Infraplanas“ buveinėje (kontaktinis asmuo T. Vaičiūnas, tel. 869390610) nuo rugpjūčio 13 d. iki rugsėjo 11 d. darbo valandomis nuo 10-12 val. ir nuo 14-16 val.

Viešas susitikimas vyks: š. m. rugsėjo 11 d. 17.00 Kaišiadorių miesto seniūnijos teritorijoje, adresu Paukštininkų g. 38 (UAB „Girelės paukštyno administracinėse patalpose“).

Pasiūlymus raštu, el. paštu iki viešo susirinkimo dienos galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB INFRAPLANAS aukščiau nurodytais kontaktais, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Su parengta PAV ataskaita galite susipažinti čia

Girelės paukštyno ATASKAITA, pakoreguota pagal gautas pastabas iš NVSC

Girelės paukštyno ATASKAITA, pakoreguota pagal gautas pakartotines pastabas iš NVSC

Girelės paukštyno ATASKAITA, pakoreguota pagal gautas pakartotines pastabas iš AAA

Girelės paukštyno ataskaita, pakoreaguota pagal gautas pastabas iš NVSC   Ataskaitos priedai

Atgal