Informacija apie parengtą projekto „Rail Baltica“ Panevėžio geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo poveikio aplinkai vertinimo PROGRAMĄ

Informacinis pranešimas apie parengtą projekto „Rail Baltica“ Panevėžio geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo poveikio aplinkai vertinimo

PROGRAMĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, www.sumin.lt. Kontaktiniai asmenys: Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyriausiasis specialistas Valdas Brėskis, tel. (8 5) 239 3872, el. p. valdas.breskis@sumin.lt, Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnysis patarėjas Vytautas Palevičius, tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt.

AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel.: (8 5) 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt. Kontaktinis asmuo – Projektų valdymo Projektų parengimo projekto vadovė Kristina Račkauskaitė (mob. tel. +370 616 38252, el. p.: kristina.rackauskaite@ltginfra.lt). Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r. sav., www.infraplanas.lt, el. paštas info@infraplanas.lt, tel. (8 698) 88 312, Kontaktinis asmuo Aušra Švarplienė.

PŪV pavadinimas ir vieta – Projekto „Rail Baltica“ Panevėžio geležinkelių infrastruktūros priežiūros depas savo veiklą vykdys Panevėžio rajono savivaldybės Panevėžio, Smilgių, Naujamiesčio ir Upytės seniūnijų ribose.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl programos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Panevėžio rajono savivaldybės administracija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

Programą tvirtins atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. (8-706) 62 008.

Dėl PAV programos pasiūlymus galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Infraplanas“, o pasiūlymo kopijas Aplinkos apsaugos agentūrai aukščiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo.

Su PAV programa susipažinti galima PAV dokumento rengėjo interneto svetainėje https://infraplanas.lt/informacija-apie-parengta-projekto-rail-baltica-Panevėžio-gelezinkeliu-infrastrukturos-prieziuros-depo-poveikio-aplinkai-vertinimo-programa-2/  ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/projekto-rail-baltica-gelezinkeliu-infrastrukturos-prieziuros-depu-susisiekimo-komunikaciju-inzinerines-infrastrukturos-vystymo-planas).

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį: Aplinkos apsaugos agentūra priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka/neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir ši planuojama ūkinė veikla gali/negali būti vykdoma.

Panevėžio geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo PAV programa

PAV programa_Panevėžio d._viešinimas

1 Priedas. Panevėžio sprendiniai

Atgal