Informacija apie parengtą planuojamo statyti ir eksploatuoti krematoriumo (Ramygalos g. 266, Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav.)poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Planuojamas statyti ir eksploatuoti krematoriumas (Ramygalos g. 266, Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav.).

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Palaikų šarvojimas ir kremavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „JK ranga“, įmonės kodas – 302505335, Svajonių g. 21, Dembava LT – 38191, Panevėžio r., el. p. rasa@jkranga.lt, kontaktinis asmuo: Rasa Zeniauskienė, tel. +370 610 21 857.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, Inovacijų g. 3, Biruliškės LT-54469, Kauno r., tel. +370 629 31 014, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Panevėžio seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2022 m. birželio 13 d. iki viešo susirinkimo 2022 m. birželio 28 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje https://infraplanas.lt/category/naujienos/.

Viešas susirinkimas įvyks 2022 m. birželio 28 d. 17:30 val., Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centre, adresu Bokšto g. 5, Šilagalio k., Panevėžio r. sav..

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Atgal