Informacija apie parengtą Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veiklos (J. Lukšos g. 165, Padainupio k., Alšėnų sen., Kauno r.). visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir susirinkimą, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veikla (J. Lukšos g. 165, Padainupio k., Alšėnų sen., Kauno r.).

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – ENTP) surinkimas, demontavimas ir tinkamų dalių realizavimas pakartotiniam naudojimui.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Mindaugas Anskolis, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 661429, J. Lukšos g. 204, Padainupio k., Alšėnų sen., LT 53300, Kauno r., kontaktinis asmuo: Mindaugas Anskolis, tel. (8-672) 85 231, el. p. mindaugasanskolis@gmail.com

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima nuo 2020 m. gruodžio 8 d. iki 2020 m. gruodžio 23 d. Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje: https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/  ir UAB „Infraplanas“ interneto svetainėje: https://infraplanas.lt/category/naujienos/.

Susirinkimas, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu, įvyks 2020 m. gruodžio 23 d. 17 val.. Prisijungimo adresas: https://us02web.zoom.us/j/88605086061. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki 2021 m. sausio 12 d. galima pateikti PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta PVSV ataskaita, galite susipažinti čia  Ataskaitos priedai

Su patikslinta ataskaita, pagal atsakingos institucios pateiktas pastabas, galite susipažinti čia

Atgal