Informacija apie ŽŪB „Labūnava“ galvijų komplekso (Kad. Nr. 5337/0003:40, Kad. Nr. 5337/0003:231, Kad. Nr. 5337/0003:427 Labūnavos k., Kad. Nr. 5337/0003:31 Ansainių k., Kad. Nr. 5337/0002:46 Kruopių k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r. sav.) plėtros ir eksploatacijos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: ŽŪB „Labūnava“ galvijų komplekso (Kad. Nr. 5337/0003:40, Kad. Nr. 5337/0003:231, Kad. Nr. 5337/0003:427 Labūnavos k., Kad. Nr. 5337/0003:31 Ansainių k., Kad. Nr. 5337/0002:46 Kruopių k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r. sav.) plėtra ir eksploatacija.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Pieninių ir mėsinių galvijų auginimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Kėdainių rajono Labūnavos ŽŪB, ūkio identifikavimo kodas: 161228959, Barupės g. 9, Labūnavos k., Pelėdnagių sen., LT-58173 Kėdainių r. sav., Tel. +370 699 35147,+370 347 34180, el. p. : labunava@linasagro.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Pelėdnagių seniūnijos administracinėse patalpose, adresu V. Koncevičiaus g. 3, Pelėdnagiuose, darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2018 m. gruodžio 13 d. iki viešo susirinkimo 2019 m. sausio 7 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. sausio 7d. 17 val., Pelėdnagių kultūros namuose, adresu V. Koncevičiaus g. 3, Pelėdnagiuose. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Su patikslinta, pagal Kauno NVSC pateiktas pastabas, PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Su patikslinta,pagal Kauno NVSC pateiktas pastabas, PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Atgal