Informacija apie parengtą Vienos vėjo jėgainės (Kad. Nr. 5257/0003:23) Berlainių VE parke ( Berlainių k., Babtų sen., Kauno r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir susirinkimą, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Vienos vėjo jėgainės (Kad. Nr. 5257/0003:23) Berlainių VE parke ( Berlainių k., Babtų sen., Kauno r. sav.) statyba ir eksploatacija.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Elektros gamyba ir perdavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Berlainių vėjas“, įmonės kodas:  303572511, Vytenio g. 46, LT-56203 Vilnius, kontaktinis asmuo: Ričardas Giriūnas, tel. (8-698) 33 069, el. p. ricardas@relektra.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima nuo 2020 m. balandžio 8 d. iki 2020 m. balandžio 27 d. Kauno raj. savivaldybės interneto svetainėje https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/, o  nuo 2020 m. balandžio 6 d. iki 2020 m. gegužės 11 d. UAB „Infraplanas“ interneto svetainėje https://infraplanas.lt/category/naujienos ir atvykus į UAB „Infraplanas“ buveinę K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas.

Susirinkimas organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu įvyks 2020 m. balandžio 27 d. 17 val. Prisijungimo adresas: https://us04web.zoom.us/j/128799701. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki gegužės 11 d.  galima pateikti PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Su patikslinta, pagal atsakingos institucijos pateiktas pastabas, PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Atgal