Informacija apie parengtą Ūkininko Egidijaus Brazausko galvijų ūkio (Šimkaičių k. 14, Pagojukų sen., Raseinių raj.) modernizavimo ir plėtros poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir susirinkimą, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Ūkininko E. Brazausko galvijų ūkio (Šimkaičių k. 14, Pagojukų sen., Raseinių raj.) modernizavimas ir plėtra.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Melžiamų karvių auginimas, siekiant išsiauginti pakaitinį prieauglį ir pašarus.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Ūkininkas Egidijus Brazauskas, Ūkininko ūkio registracijos pažymėjimo Nr. ŪP 0220810, Skirmantiškės k., Pagojukų sen., Raseinių r., kontaktinis asmuo: Irena Brazauskienė, tel. (8 – 616) 12 517, el. p.  brazauskiene.irena@gmail.com.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima nuo 2020 m. kovo 26 d. iki 2020 m. balandžio 14 d. Raseinių raj. savivaldybės interneto svetainėje http://raseiniai.lt/index.php?488219399, o  nuo 2020 m. kovo 26 d. iki 2020 m. balandžio 29 d. UAB „Infraplanas“ interneto svetainėje https://infraplanas.lt/category/naujienos ir atvykus į UAB „Infraplanas“ buveinę K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas.

Susirinkimas organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu 2020 m. balandžio 14 d. 17 val.. Prisijungimo adresas: https://us04web.zoom.us/j/967950444 Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki balandžio 29 d.  galima pateikti PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Su patikslinta, pagal atsakingos institucijos pateiktas pastabas, PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Atgal