Informacija apie parengtą projekto “Rail Baltica” geležinkelių infrastruktūros planuojamos ūkinės veiklos Kauno geležinkelių mazge poveikio aplinkai vertinimo programą

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatoriai: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, https://sumin.lrv.lt/. Kontaktiniai asmenys: Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyriausiasis specialistas Darius Sriubas, tel. (8 660) 31979, el. p. darius.sriubas@sumin.lt, Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnysis patarėjas Vytautas Palevičius, tel. (8 684) 18027, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt.

AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel.: (8 5) 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt. Kontaktinis asmuo – „Rail Baltica” valdymas Teritorijų planavimo projekto vadovė Ieva Matulionytė, tel. 8 682 60331, el. p. ieva.matulionyte@ltginfra.lt. Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, Inovacijų g. 3, Biruliškių k., 54469 Kauno r. sav., www.infraplanas.lt, el. p. info@infraplanas.lt, tel. (8 698) 88 312, Kontaktinis asmuo – Aušra Švarplienė.

PŪV pavadinimas ir vieta„Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos, Neveronių, Rokų ir Garliavos apylinkių seniūnijos ir Kauno miesto savivaldybės Petrašiūnų, Gričiupio, Žaliakalnio, Centro, Aleksoto, Panemunės ir Šančių seniūnijos.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl programos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Kauno rajono savivaldybės administracija, Kauno miesto savivaldybės administracija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba.

PAV programą tvirtins atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. (8-706) 62 008).

Dėl PAV programos pasiūlymus galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Infraplanas“, o pasiūlymo kopijas – Aplinkos apsaugos agentūrai aukščiau nurodytais kontaktais, per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo.

Su PAV programa susipažinti galima PAV dokumento rengėjo interneto svetainėje https://infraplanas.lt/informacija-apie-parengta-projekto-rail-baltica-gelezinkeliu-infrastrukturos-planuojamos-ukines-veiklos-kauno-gelezinkeliu-mazge-poveikio-aplinkai-vertinimo-programa/ ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/projekto-rail-baltica-gelezinkeliu-infrastrukturos-kauno-gelezinkeliu-mazge-susisiekimo-komunikaciju-inzinerines-infrastrukturos-vystymo-planas ).

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį: Aplinkos apsaugos agentūra priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka/neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir ši planuojama ūkinė veikla gali/negali būti vykdoma.

Atgal