Informacija apie parengtą planuojamo statyti ir eksploatuoti krematoriumo (Tylos g. 2, Pelenių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.) visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir susirinkimą, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Planuojamas statyti ir eksploatuoti krematoriumas (Tylos g. 2, Pelenių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.).

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Planuojamame statyti ir eksploatuoti krematoriume bus teikiamos palaikų kremavimo paslaugos.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Aeternum LT“, įmonės kodas 305548822, Mituvos g. 2, LT – 50131 Kaunas, kontaktinis asmuo: Stasys Kisielius, tel. +370 68555552, el. p. stasys@nekturtas.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima nuo 2021 m. birželio 22 d. iki 2021 m. liepos 23 d. Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos seniūnijos interneto svetainėje: https://www.krs.lt/savivaldybe/seniunijos/karmelava/naujienos/ ir UAB „Infraplanas“ interneto svetainėje: https://infraplanas.lt/category/naujienos/.

Susirinkimas, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu, įvyks 2021 m. liepos 8 d. 17 val.. Prisijungimo adresas: https://us02web.zoom.us/j/83950887432

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki 2021 m. liepos 23 d. galima pateikti PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta PVSV ataskaita galite susipažinti čia      Su PVSV ataskaitos priedais galite susipažinti čia

Atgal