Informacija apie parengtą planuojamo statyti ir eksploatuoti krematoriumo (Tylos g. 2, Pelenių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.) visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą (2 versija) ir susirinkimą, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Planuojamas statyti ir eksploatuoti krematoriumas (Tylos g. 2, Pelenių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.).

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Palaikų kremavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Aeternum LT“, įmonės kodas 305548822, Mituvos g. 2, LT – 50131 Kaunas, kontaktinis asmuo: Stasys Kisielius, tel. +370 685 55552, el. p. stasys@nekturtas.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, Inovacijų g. 3, Biruliškės LT-54469, Kauno r., tel. +370 629 31014, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima nuo 2021 m. gruodžio 7 d. iki 2021 m. gruodžio 21 d. Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos seniūnijos interneto svetainėje: https://www.krs.lt/savivaldybe/seniunijos/karmelava/naujienos/ ir UAB „Infraplanas“ interneto svetainėje: https://infraplanas.lt/category/naujienos/.

Susirinkimas, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu, įvyks 2021 m. gruodžio 21 d. 17 val.. Prisijungimo adresas: https://us02web.zoom.us/j/85282916449.

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki 2021 m. gruodžio 21 d. galima pateikti PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su PVSV ataskaita ir jos priedais galite susipažinti čia:

PVSV ataskaita (2 versija) PVSV priedai

Planuojamo statyti ir eksploatuoti krematoriumo PVSV ir priedai (I siuntimas į NVSC)

Planuojamo statyti ir eksploatuoti krematoriumo PVSV ataskaita ir jos priedai po I pastabų (II siuntimas į NVSC)

Planuojamo statyti ir eksploatuoti krematoriumo PVSV ataskaita ir jos priedai po II pastabų (III siuntimas į NVSC)

Planuojamo statyti ir eksploatuoti krematoriumo PVSV ataskaita ir jos priedai po III pastabų (IV siuntimas į NVSC)

Atgal