INFORMACIJA apie Parengtą Pakruojo rajono Guostagalio ŽŪB galvijų ūkio plėtros (Palinkuvės g. 9, Guostagalio k., Pakruojo r.) poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Pakruojo r. Guostaglio ŽŪB, Palinkuvės g. 9, Guostagalio k., Pakruojo r. , zubguostagalis@gmail.com, (8 686) 43 059

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, www.infraplanas.lt, el. paštas info@infraplanas.lt, tel. (8 37) 40 75 48.

PŪV pavadinimas ir vieta – Pakruojo rajono Guostagalio ŽŪB galvijų ūkio plėtra Palinkuvės g. 9, Guostagalio k., Pakruojo r.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas, Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priims – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. (8-70) 66 20 08.

PAV Ataskaita paskelbta UAB „Infraplanas“ interneto svetainėje www.infraplanas.lt

PAV Ataskaita eksponuojama Guostagalio seniūnijoje (Centrinė g. 7, Guostagalio k., Guostagalio sen., LT-83401 Pakruojo r. sav. (8 421) 48121  ir UAB „Infraplanas“ buveinėje (tel. (8 37 40 75 48) nuo rugsėjo 28 d. iki spalio 27 d. darbo valandomis nuo 9-16 val. (12.00–12.45 pietų pertrauka).

Pasiūlymus raštu, el. paštu iki viešo susirinkimo dienos galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB INFRAPLANAS aukščiau nurodytais kontaktais, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Viešas susitikimas vyks: 2020 m. spalio 27 d. 17 val. Guostagalio seniūnijos (Centrinė g. 7, Guostagalio k.), patalpose.

Parengtos PAV ataskaitos santrauka Santrauka_Guostagalis

Su parengta Guostagalio PAV ataskaita galite susipažinti čia Guostagalio PAV ataskaita-visuomenei

1.1 priedėlis. Oro tarša  1.2 priedėlis. Triukšmas   1.3 priedėlis. Kvapų sklaida  Rekomenduojama sanitarinė apsaugos zona

Atgal