INFORMACIJA apie Parengtą Pakruojo rajono Guostagalio ŽŪB galvijų ūkio plėtros (Palinkuvės g. 9, Guostagalio k., Pakruojo r.) poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Pakruojo r. Guostaglio ŽŪB, Palinkuvės g. 9, Guostagalio k., Pakruojo r. , zubguostagalis@gmail.com, (8 686) 43 059

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, www.infraplanas.lt, el. paštas info@infraplanas.lt, tel. (8 37) 40 75 48.

PŪV pavadinimas ir vieta – Pakruojo rajono Guostagalio ŽŪB galvijų ūkio plėtra Palinkuvės g. 9, Guostagalio k., Pakruojo r.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas, Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priims – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. (8-70) 66 20 08.

PAV Ataskaita paskelbta UAB „Infraplanas“ interneto svetainėje www.infraplanas.lt

PAV Ataskaita eksponuojama Guostagalio seniūnijoje (Centrinė g. 7, Guostagalio k., Guostagalio sen., LT-83401 Pakruojo r. sav. (8 421) 48121  ir UAB „Infraplanas“ buveinėje (tel. (8 37 40 75 48) nuo rugsėjo 28 d. iki spalio 27 d. darbo valandomis nuo 9-16 val. (12.00–12.45 pietų pertrauka).

Pasiūlymus raštu, el. paštu iki viešo susirinkimo dienos galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB INFRAPLANAS aukščiau nurodytais kontaktais, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Viešas susitikimas vyks: 2020 m. spalio 27 d. 17 val. Guostagalio seniūnijos (Centrinė g. 7, Guostagalio k.), patalpose.

Parengtos PAV ataskaitos santraukos – Santrauka 01 versija, Santrauka 02 versija (2020-12-02), Santrauka 03 versija (2020-12-23).

Parengtos PAV ataskaitos – Guostagalio PAV ataskaita 01 versija, Guostagalio PAV ataskaita 02 versija (2020-12-02), Guostagalio PAV ataskaita 03 versija (2020-12-23), Guostagalio PAV ataskaita 04 versija (2021-01-12).

Priedai – Oro tarša, Triukšmas, Kvapai,  AAA išvada dėl PAV atrankos, PAV programa, PAV programos subjektų išvados, PAV ataskaitos viešinimas PAV programos etape, Esama ir planuojama situacijos schemaRekomenduojama sanitarinė apsaugos zona, PAV ataskaitos viešinimas PAV ataskaitos etapePAV ataskaitos derinimas su PAV subjektais

Atgal