INFORMACIJA apie Parengtą Klaipėdos rajono Šnaukštų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Lankresta“, Salantų g. 35, Padvarių k., LT-97157 Kretingos r. sav., mob. tel. +370 652 79972, el. p. lankresta@lankresta.lt.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r., mob. tel.  +370 698 88312 info@infraplanas.lt

PŪV pavadinimas ir vieta – Klaipėdos rajono Šnaukštų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimas (Klaipėdos r., Dovilų sen., Šnaukštų k.).

PAV subjektai kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba,.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priims – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. (8-70) 66 20 08).

PAV Ataskaita paskelbta ir eksponuojama UAB „Infraplanas“ interneto svetainėje www.infraplanas.lt,

Pasiūlymus raštu, el. paštu iki viešo susirinkimo dienos galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB INFRAPLANAS aukščiau nurodytais kontaktais, o pasiūlymų kopijos papildomai pateikti pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Viešas supažindinimas vyks: 2021 m. gruodžio 20 d. 17 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://us02web.zoom.us/j/89511274730

Su parengta PAV ataskaita ir priedais galite susipažinti čia: Ataskaita  Priedai

Atgal