Informacija apie Pakruojo rajono Guostagalio ŽŪB galvijų ūkio plėtros (Palinkuvės g. 9, Guostagalio k., Pakruojo r.) poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolą ir dalyvių sąrašą

Atgal