INFORMACIJA APIE Kaniūkų ŽŪB, kitos (fermų) paskirties pastatų, inžinerinių statinių ir biodujų jėgainės (Medeišių k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav.) statybos ir eksploatacijos POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) ATASKAITĄ IR VIEŠĄ SUSIRINKIMĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Ignalinos rajono „Kaniūkų ŽŪB“ Sedulinos al. 6-31, Visaginas, LT—31126, el. p. biokonversija.lt@gmail.com, tel. Nr. +370 655 05872

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r. sav., el. p. info@infraplanas.lt, tel. Nr. +370 693 90 610, www.infraplanas.lt.

PŪV pavadinimas ir vieta – Kaniūkų ŽŪB, kitos (fermų) paskirties pastatų, inžinerinių statinių ir biodujų jėgainės (Medeišių k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav.) statyba ir eksploatacija.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas, Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@gamta.lt, tel. Nr. +370 682 92 653).

Su PAV ataskaita susipažinti galima PAV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje: informacija žemiau.

Su eksponuojama popierine PAV ataskaita susipažinti galima nuo 2024-02-23 iki 2024-03-27 (imtinai) PAV dokumentų rengėjo buveinėje (Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r. sav., tel. Nr. +370 693 90 610) bei Dūkšto seniūnijos administracinėse patalpose (Aušros g. 3, Dūkštas, tel. Nr. 8 386) 51 173 darbo dienomis, darbo valandomis nuo 10 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 16 val.

Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti iki 2024-03-27 (imtinai) PAV dokumentų rengėjui raštu (Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r. sav.) arba el. paštu info@infraplanas.lt. Pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Agentūrai.

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2024 m. kovo 27 d. 17 val. Dūkšto seniūnijos administracinėse patalpose (Aušros g. 3, Dūkštas, Ignalinos raj.) ir tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu, prisijungimas: https://us02web.zoom.us/j/88330664794

Atgal