Informacija apie Galvijų ūkio rekonstrukcijos ir plėtros (Marijampolės sav., Marijampolės sen., Ožkasvilių k., Paikio g. 44, Paikio g. 48 ir Paikio g. 52) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Galvijų ūkio rekonstrukcija ir plėtra (Marijampolės sav., Marijampolės sen., Ožkasvilių k., Paikio g. 44, Paikio g. 48 ir Paikio g. 52).

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Pieninių galvijų auginimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Suvalkijos žemės ūkio bendrovė, įmonės kodas:  165663421, Balsupių k., LT-69337 Marijampolės sav., tel. + 370 343 63 244, el. p. suvalkijoszub@gmail.com.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Marijampolės seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Lietuvininkų g. 18, Marijampolėje, darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2019 m. birželio 10 d. iki viešo susirinkimo 2019 m. birželio 25 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. birželio 25 d. 17 val., Suvalkijos žemės ūkio bendrovėje, adresu Paikio g. 48, Ožkasvilių k., Marijampolės sav.. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Atgal