Vilniaus mieste planuojamos Mykolo Lietuvio gatvės poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos viešinimas

Informacija apie parengtą planuojamos tiesti Mykolo Lietuvio gatvės Vilniaus mieste poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ATASKAITĄ

 

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, atstovaujamas Miesto plėtros departamento, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616, faksas (8 5) 211 2222 , el. p. savivaldybe@vilnius.lt.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“ (K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (837) 407548, faksas (837) 407549, el. paštas info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt).

PŪV pavadinimas: Planuojama tiesti Mykolo Lietuvio gatvė Vilniaus mieste.

PŪV vieta: Planuojama gatvė yra šiaurinėje Vilniaus miesto dalyje, Verkių ir Fabijoniškių seniūnijų ribose.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV ataskaitą, teiks išvadas: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

Ataskaita  viešinama: SĮ Vilniaus plane 512 kab, Konstitucijos prospektas 3, Vilnius. (kontaktinis asmuo Vladas Treinys, tel. +37069879439) ir UAB Infraplanas buveinėje (kontaktinis asmuo A. Švarplienė, tel. 869888312) nuo liepos 3 d. iki liepos 18 d. darbo valandomis nuo 10-12 val. ir nuo 14-16 val.

Viešas susitikimas vyks: š.m. liepos 18 d. 17.30 Vilniaus miesto savivaldybės patalpose,  Konstitucijos pr. 3, 215 kab.

Pasiūlymus raštu, el. paštu galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB INFRAPLANAS aukščiau nurodytais kontaktais, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Kviečiame susipažinti su ataskaita:

PAV ataskaita ML7 visuomenei,

Atrankos išvada

Teritorijų planavimo sąlygos2

SRIS

ML gatves ekonominis pagrindimas _01

Triukšmo sklaida Planai 1, 2 alternatyvos Teršalų sklaida

 

 

Atgal