Informuojame, kad Mykolo Lietuvio gatvės poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita pateikta PAV subjektams.

Mykolo Lietuvio gatvės planuojamos statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimas. 2-a redakcija. PAV ataskaita pateikta PAV subjektams po visuomenės pastabų PAV ataskaita ML9 subjektams

Atgal