Informacija apie ŽŪB „Lukšiai“ galvijų komplekso (Kad. Nr. 8464/0006:60, Kad. Nr. 8464/0006:301 Plynių k., Lukšių sen., Šakių r. sav.) plėtros ir eksploatacijos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: ŽŪB „Lukšiai“ galvijų komplekso (Kad. Nr. 8464/0006:60, Kad. Nr. 8464/0006:301 Plynių k., Lukšių sen., Šakių r. sav.) plėtra ir eksploatacija.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Pieninių galvijų auginimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Šakių rajono Lukšių žemės ūkio bendrovė, įmonės kodas:  174317183, Plynių k. Lukšių sen., LT-71176 Šakių r. sav., tel. +370 687 39866, el. p. luksiai@linasagro.lt, kontaktinis asmuo: Jonas Pranaitis.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Lukšių seniūnijos administracinėse patalpose, adresu A. Tatarės g. 35, Lukšiuose, darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2018 m. spalio 23 d. iki viešo susirinkimo 2018 m. lapkričio 8 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks 2018 m. lapkričio 8 d. 17 val., Lukšių kultūros namų patalpose, adresu A. Tatarės g. 39, Lukšiuose.

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta PVSV ataskaita susipažinti galite čia

Su pakoreguota PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Atgal