INFORMACIJA APIE VIEŠĄ VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMĄ SU KLAIPĖDOS RAJONO KOJELIŲ SMĖLIO TELKINIO KARJERO (KLAIPĖDOS R. SAV., AGLUONĖNŲ SEN., KOJELIŲ K.) KASYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Nametas“, Žolynų g. 20, LT-92325 Klaipėda, tel. Nr. +370 616 55 900, el. p.: nametas@gmail.com.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r. sav., www.infraplanas.lt, tel. Nr.+370 629 31 014, el. p.: info@infraplanas.lt.

PŪV pavadinimas: Klaipėdos rajono Kojelių smėlio telkinio karjero (Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Kojelių k.) kasyba.

PŪV vieta: Klaipėdos apskritis, Klaipėdos rajono savivaldybė, Agluonėnų seniūnija, Kojelių kaimas, teritorija sudaryta iš sklypų, kurių Kad. Nr. 5503/0009:79, Kad. Nr. 5503/0009:78, Kad. Nr. 5503/0009:6, Kad. Nr. 5503/0009:5, Kad. Nr. 5503/0009:39, Kad. Nr. 5503/0009:181, Kad. Nr. 5503/0009:145.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teikia išvadas dėl PAV ataskaitos ir įstatymų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai:

  • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas (Liepų g. 17, LT-92138 Klaipėda, tel. Nr. +370 464 10 350, el. p. klaipeda@nvsc.lt).
  • Klaipėdos rajono savivaldybė administracija (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. +370 462 11 116, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt).
  • Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Trilapio g. 12, LT-92191 Klaipėda, tel. Nr. +370 707 54 473, el. p. klaipeda.pgv@vpgt.lt).
  • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. Nr. +370 659 29 483, el. p. vstt@vstt.lt).
  • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius (Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda, tel. Nr. +370 464 10 367, el. p. klaipeda@kpd.lt).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt).

Internetinė nuoroda į paskelbtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: UAB „Infraplanas“ internetiniame puslapyje, skiltyje „Naujienos“ – https://infraplanas.lt/informacija-apie-viesa-visuomenes-supazindinima-su/.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita viešinama: nuo 2024-02-21 iki 2024-03-21 (imtinai) Agluonėnų seniūnijos patalpose (Priekulės g. 4, Agluonėnai, LT-96252 Klaipėdos r. sav., tel. Nr.+370 464 42 334), seniūnijos darbo dienomis, darbo valandomis. Taip pat ir UAB „Infraplanas“ būstinėje (Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r. sav., tel. Nr.+370 629 31 014), darbo dienomis, darbo valandomis.

Visuomenė teikia pasiūlymus (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir atliekamo poveikio aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti juos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui iki: 2024-03-21 ir supažindinimo su ataskaita metu.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita vyks hibridiniu būdu (gyvai ir tiesiogiai transliuojant internetu) – 2024-03-21 17:00 val.Agluonėnų seniūnijos patalpose (Priekulės g. 4, Agluonėnai, LT-96252 Klaipėdos r. sav. (prisijungimo nuoroda: https: https://us02web.zoom.us/j/85753095317).

Atgal