Informacija apie Vienos vėjo elektrinės (Kad. Nr. 7730/0005:229, Gilandviršių k., Lauksargių sen., Tauragės r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Vienos vėjo elektrinės (Kad. Nr. 7730/0005:229, Gilandviršių k., Lauksargių sen., Tauragės r. sav.) statyba ir eksploatacija.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Elektros energijos gamyba ir perdavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Revale“, įmonės kodas:  301724664, Jūros g. 41B, LT-72212 Tauragė, tel. + 370 687 40 563, el. p. uabrevale@gmail.com, kontaktinis asmuo: Rimvydas Pakalniškis.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Lauksargių seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Beržų g. 1, Lauksargiuose, darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2019 m. kovo 26 d. iki viešo susirinkimo 2019 m. balandžio 10 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. balandžio 10 d. 17 val., Lauksargių seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Beržų g. 1, Lauksargiuose. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Atgal