INFORMACIJA apie Vėjo elektrinių (Šilutės raj. sav. Usėnų ir Juknaičių sen.: Kavolių, Stremenių, Kūgelių, Okslindžių, Skierių bei Menklaukių kaimuose) statybos ir eksploatacijos POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) PRADŽIĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „SV projektai“, adresas: Darbo g. 9, 52102 Kaunas; tel. +370 612 19 970; el. paštas: mantasj@hidroenergija.lt

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r. sav., mob. tel.  8 621 66 746, el. p.: info@infraplanas.lt.

PŪV pavadinimas ir vieta –Vėjo elektrinių (Šilutės raj. sav. Usėnų ir Juknaičių sen.: Kavolių, Stremenių, Kūgelių, Okslindžių, Skierių bei Menklaukių kaimuose) statyba ir eksploatacija.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teiks išvadas, ir atsakingoji institucija, kuri priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ir atlieka kitas PŪV PAV įstatyme numatytas funkcijas: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šilutės rajono savivaldybės administracija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūra A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. 8 706 62008.

Dėl PAV pasiūlymus galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Infraplanas“, o pasiūlymo kopijas Aplinkos apsaugos agentūrai aukščiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo.

Su pranešimu apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią susipažinti galima PAV dokumento rengėjo interneto svetainėje www.infraplanas.lt (https://infraplanas.lt/informacija-apie-vejo-elektriniu-silutes-raj-sav-usenu-ir-juknaiciu-sen-kavoliu-stremeniu-kugeliu-okslindziu-skieriu-bei-menklaukiu-kaimuose-statybos-ir-eksploatacijos-poveikio-apli/).

Atgal