Informacija apie „Vėjo elektrinių parko (Jonavos r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (PAV) bei viešą visuomenės supažindinimo susirinkimą

INFORMACIJA APIE VIEŠĄ VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMĄ SU „Vėjo elektrinių parko (Jonavos r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos“ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Ignitis renewables projektai“, įmonės kodas 305916135, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius. tel. +370 625 06 382, el. LTWF03@ignitis.lt;

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“; adresas: Inovacijų g. 3, Biruliškių k., Kauno r. sav.; tel., el. paštas: +370 621 66 746 ; info@infraplanas.lt;

PŪV pavadinimas: Vėjo elektrinių parko (Jonavos r. sav.) įrengimas ir eksploatacija;

PŪV vieta: Apytikslės PŪV centro koordinatės X: 509 523 Y: 6115 431. Vėjo elektrinių parką planuojama įrengti Jonavos r. sav., Žeimių sen.: Pėdžių (Kad. Nr. 4613/0002:16), Kuigalių (Kad. Nr. 4613/0002:65), Barsukinės (Kad. Nr. 4613/0005:1, 4613/0005:55, 4613/0005:5, 4613/0005:87, 4613/0004:123, 4613/0005:92),  Liepkalnio (Kad. Nr. 4613/0005:70), Blauzdžių (Kad. Nr. 4640/0004:309, 4640/0004:299, 4640/0004:166, 4640/0004:42, 4640/0001:71), Svalkenių (Kad. Nr. 4640/0001:8, 4640/0001:63), Aklių (Kad. Nr. 4640/0002:244, 4640/0002:299), Normainėlių (Kad. Nr. 4623/0002:7) kaimuose bei Kulvos sen. Jonkučių (Kad. Nr. 4615/0002:7) kaime;

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teikia išvadas dėl PAV ataskaitos ir įstatymų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai:

Jonavos r. savivaldybės administracija (Žeimių g. 13, Jonava, tel.: +370 349 50 154, el. p.: administracija@jonava.lt), Kėdainių r. sav. (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, tel.: +370 347 69 550, el. p.: administracija@kedainiai.lt),  Kauno visuomenės sveikatos centras (K. Petrausko g. 24, Kaunas, tel.: +370 37 33 16 88, el. p.: kaunas@nvsc.lt), PAGD prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Nemuno g. 2-1, Kaunas, tel.: +370 37 23 37, el. p.: kaunas.pgv@vpgt.lt), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys (Rotušės a. 29 Kaunas , tel.: +370 37 22 86 41, el. p.: kaunas@kpd.lt), Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel.: +370 659 29 483, el. p.: vstt@vstt.lt).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt).

Internetinė nuoroda į paskelbtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: UAB :“Infraplanas“ internetiniame puslapyje, skiltyje „Naujienos“ – https://infraplanas.lt/informacija-apie-vejo-elektriniu-parko-jonavos-r-sav-irengimo-ir-eksploatacijos-poveikio-aplinkai-vertinimo-ataskaita-pav-bei-viesa-visuomenes-supazindinimo-susirinkima/.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita viešinama: nuo 2023-11-17 iki 2023-12-19 (imtinai) Kulvos seniūnijos patalpose (Tarybų g. 2, Kulvos k., Jonavos r.), tel. +370 349 49 470; Žeimių seniūnijos patalpose (Kauno g. 47, Žeimių mstl., Jonavos r.), tel. +370 349 78 048; Pelėdnagių seniūnijos patalpose (V. Koncevičiaus g. 3, Pelėdnagiai, Kėdainių r. sav.), tel. +370 347 67 601; seniūnijų darbo dienomis bei darbo valandomis. Taip pat ir UAB „Infraplanas“ būstinėje (Inovacijų g. 3, Biruliškių k., Kauno r. sav.), darbo dienomis ir darbo valandomis tel. +370 621 66 746.

Visuomenė teikia pasiūlymus (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir atliekamo poveikio aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti juos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui iki: 2023-12-19 ir supažindinimo su ataskaita metu.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita vyks hibridiniu būdu (gyvai ir tiesiogiai transliuojant internetu):

  • 2023-12-19 18:00 val. Jonavos r. sav. Barupės mokykla-daugiafunkcis centro salėje (Sodų g. 1A, Kuigalių k., Jonava r. sav.) susirinkimas įvyks gyvai ir tiesiogiai transliuojant internetu (prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/87285150061).
  • 2023-12-19 18:00 val. suinteresuotos visuomenės atstovams atvykus į Žeimių, Kulvos bei Pelėdnagių seniūnijų patalpas (aukščiau nurodytais adresais) bus suteiktos techninės galimybės nuotoliniu būdu dalyvauti viešame visuomenės supažindinime su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, pateikti klausimus ir išgirsti atsakymus.

Ataskaitos priedai:

Atgal