Informacija apie Užvingio tilto poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos viešo pristatymo visuomenei susirinkimą (susirinkimo internetinės vaizdo ir garso transliacijos įrašas)

Dėl pasaulinės viruso COVID-19 pandemijos Lietuvos Respublikoje galiojant karantinui viešas susirinkimas, kurio metu visuomenė supažindinta su Užvingio tilto poveikio aplinkai (PAV) vertinimo ataskaita, buvo suorganizuotas elektroninėmis komunikacijos priemonėmis.

Su viešo susirinkimo internetinės vaizdo ir garso transliacijos įrašu ir protokolu galite susipažinti čia: Protokolas 2020 gruodžio 2 d. susirinkimo vaizdo ir garso įrašas

Atgal