Informacija apie parengtą UAB PRATC didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (Savitiškio g. 8, Panevėžys) eksploatacijos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir susirinkimą, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Esamos UAB PRATC didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (Savitiškio g. 8, Panevėžys) eksploatacija.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Didelių gabaritų atliekų surinkimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, įmonės kodas – 300127004, Beržų g. 3, LT- 36237 Panevėžys, el. p. info@pratc.lt, kontaktinis asmuo: Alvydas Stravinskas, tel. +370 610 23 775.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, Inovacijų g. 3, Biruliškės LT-54469, Kauno r., tel. +370 621 66 746, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima nuo 2022 m. balandžio 5 d. iki 2022 m. balandžio 21 d., Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje: https://www.panevezys.lt/lt/naujienos/akttualijos.html ir UAB „Infraplanas“ interneto svetainėje: https://infraplanas.lt/category/naujienos/.

Susirinkimas, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu, įvyks 2022 m. balandžio 21 d. 17 val.. Prisijungimo adresas: https://us02web.zoom.us/j/85239929153.

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki 2022 m. balandžio 21 d. galima pateikti PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta PVSV ataskaita susipažinti galite čia   Ataskaitos priedai

Atgal