Informacija apie UAB PRATC didelių gabaritų atliekų surinkimo, atliekų perkrovimo ir biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės (Krantinės g. 1, Biržų k., Širvėnos sen., Biržų r.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos viešo pristatymo visuomenei susirinkimą (elektroninėmis komunikacijos priemonėms)

Dėl pasaulinės viruso COVID-19 pandemijos Lietuvos Respublikoje galiojant paskelbtai ekstremaliajai situacijai viešas susirinkimas, kurio metu visuomenė supažindinta su UAB PRATC didelių gabaritų atliekų surinkimo, atliekų perkrovimo ir biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės (Krantinės g. 1, Biržų k., Širvėnos sen., Biržų r.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai (PVSV) vetinimo ataskaita, buvo suorganizuotas elektroninėmis komunikacijos priemonėmis.

Su viešo susirinkimo protokolu ir jo priedais galite susipažinti čia:

Susirinkimo protokolas ir dalyvių sąrašas   2022 m. vasario 22 d. susirinkimo įrašas

 

Atgal