Informacija apie UAB PRATC biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės (Levaniškio k., Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio r. sav.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir susirinkimą, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB PRATC biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės (Levaniškio k., Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio r. sav.) veikla.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, įmonės kodas – 300127004, Beržų g. 3, LT- 36237 Panevėžys, el. p. info@pratc.lt, kontaktinis asmuo: Alvydas Stravinskas, tel. +370 610 23 775.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, Inovacijų g. 3, Biruliškės LT-54469, Kauno r., tel. +370 621 66 746, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima nuo 2022 m. vasario 17 d. iki 2022 m. balandžio 5 d., Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje: https://www.pasvalys.lt/lt/aplinka/atlieku-tvarkymas/aktualijos/2806/2022-03 ir UAB „Infraplanas“ interneto svetainėje: https://infraplanas.lt/category/naujienos/.

Susirinkimas, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu, įvyks 2022 m. balandžio 5 d. 17 val.. Prisijungimo adresas: https://us02web.zoom.us/j/81431064423.

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki 2022 m. balandžio 5 d. galima pateikti PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta PVSV ataskaita galite susipažinti čia 

PVSV ataskaitos priedai

Atgal