Informacija apie UAB „Noragra“ pieninių galvijų komplekso (Šakių r. sav., Griškabūdžio sen. Smilgių k.) plėtros poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB „Noragra“ pieninių galvijų komplekso (Šakių r. sav., Griškabūdžio sen. Smilgių k.) plėtra.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Pieninių galvijų auginimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Noragra“, įmonės kodas:  111697459, Paluobių k., Griškabūdžio sen., Šakių r. sav. LT-71246, kontaktinis asmuo: Dalia Litvinienė, tel. 8 (345) 49 743, el. p. dalia.litviniene@noragra.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Griškabūdžio seniūnijos administracinėse patalpose, adresu J. Jablonskio g. 2, Griškabūdyje, Šakių r., darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2019 m. rugsėjo 13 d. iki viešo susirinkimo 2019 m. spalio 1 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. spalio 1 d. 17 val., UAB „Noragra“ administracinėse patalpose, adresu Pušyno g. 2, Paluobių k., Griškabūdžio sen. Šakių r. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta ataskaita galite susipažinti čia

Su patikslinta, pagal atsakingos institucijos pateiktas pastabas, PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Atgal