Informacija apie UAB „GTV Projects“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) surinkimo ir tvarkymo veiklos (Garažų g. 4, Narėpų k., Karmėlavos sen., Kauno r.) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB „GTV Projects“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) surinkimo ir tvarkymo veikla (Garažų g. 4, Narėpų k., Karmėlavos sen., Kauno r.).

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Eksploatuoti netinkamų autotransporto priemonių surinkimas ir tvarkymas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „GTV Projects“, įmonės kodas:  304443551, Tvenkinio g. 52, Girionių k, Kauno raj. sav., tel. (8-601) 99 201, el. p. vaida@gtvgroup.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Karmėlavos seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Vilniaus g. 65A, Karmėlavoje, darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2019 m. liepos 15 d. iki viešo susirinkimo 2019 m. liepos 30 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. liepos 30 d. 17 val., Karmėlavos seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Vilniaus g. 65A, Karmėlavoje. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Su patikslinta, pagal atsakingos institucijos pateiktas pastabas, PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Atgal