Informacija apie UAB „Evabana“ eksploatuoti netinkamų autotransporto priemonių ardymo Dubysos g. 49, Gruzdiškės k., Raseinių sen., Raseinių r. veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB „Evabana“ eksploatuoti netinkamų autotransporto priemonių ardymo Dubysos g. 49, Gruzdiškės k., Raseinių sen., Raseinių r. veikla.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: eksploatuoti netinkamų autotransporto priemonių ardymas ir utilizavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Evabana“, įmonės kodas:  304200706, Dubysos g. 49, Gruzdiškės k., Raseinių sen., Raseinių raj., tel. 8-641 77 222, el. p. uabevabana@gmail.com, kontaktinis asmuo: Evaldas Vaicekauskas.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Raseinių seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Maironio g. 38, Raseiniuose, darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2018 m. gruodžio 13 d. iki viešo susirinkimo 2019 m. sausio 3 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. sausio 3 d. 17 val., Gruzdiškės kaimo bendruomenės namuose, adresu Dubysos g. 55, Gruzdiškės k., Raseinių sen., Raseinių r..

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Su parengta ir atnaujinta pagal NVSC pastabas PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Atgal